Контакти

Главен офис на Рутил ООД:

Варна
ул. Алеко Константинов 24

e-mail:
office@rutil.net

 
 ПЛАЩАНЕ
   Всяка услуга се предплаща.
   Заплащането на таксите можете да извършите само по електронен път - по банкова сметка или чрез касите на EasyPay.
   Заплащането по банков път е по една от следните сметки:
1 Получател : РУТИЛ ООД
  Банка : УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
  BIC : UNCRBGSF
  Сметка : BG 34 UNCR 70001523127214
2 Получател : РУТИЛ ООД
  Банка : РАЙФАЙЗЕН БАНК БЪЛГАРИЯ АД
  BIC : RZBBBGSF
  Сметка : BG 49 RZBB 91551011846348

В ОСНОВАНИЕ за плащането посочете Клиентски номер и/или имената на титуляра по регистрация. Услугата се активира след получаването на превода..

  За контакти и информация:
    тел. (089) 6 876 897 (понеделник-петък от 9:00до 18:00)
    e-mail - office@rutil.net

   За подробна информация моля прочетете внимателно Общите условия за ползване мрежата на Рутил Network.