Безжичен интернет

Безжичен достъп до интернет осигуряваме на територията на следните области:
  - гр. Варна - територията на част от града, както и в част от прилежащите вилни зони и отдалечени квартали;
  - Регион Варна -частично за Прибой, с.Каменар, с.Доброглед, с.Изворско, с.Шкорпиловци (част от вилната зона и крайбрежието).

Възможността за предоставяне на услуга на даден адрес/място се определя индивидуално за всеки случай и зависи както от покритието на мрежата на Рутил в дадения регион, така също и от техническата възможност за предоставяне на услугата достъп до интернет.