Интерфейси

Технически изисквания

за интерфейсите за свързване на устройства

към мрежата на "Рутил" ООДI. Въведение

Документът съдържа описание на техническите изисквания към устройствата, свързани в мрежата на Източна Рутил ООД, както и описание на предоставяните чрез далекосъобщителната мрежа услуги. Информацията се предоставя съгласно въведената у нас Директива 1999/5/ЕС, Закона за далекосъобщенията и Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръженията и крайните далекосъобщителни устройства.
Спецификациите съдържат информация за функционирането и взаимодействието на крайното устройство с обществената далекосъобщителна мрежа с цел установяване, поддържане, освобождаване/разпадане на реални или виртуални връзки.

II. Позоваване

При изготвянето на техническите изисквания са използвани следните документи:
1. Directive 1999/5/EC of the European Parliament and the Council of 9th March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity.
2. ETSI TR 101 730 Publication of interface specification under Directive 1999/5/EC; Guidelines for describing analogue interfaces.
3. ETSI TR 101 731 Access and Terminals (AT); Digital access to the public telecommunications network; publication of interface specification under Directive 1999/5/EC; Guidelines for describing digital interfaces.
4. ETSI EG 201 838 Electromagnetic Compatibility and Radio spectrum matters; Publication of interface specifications under Directive 1999/5/EC; Guidelines for describing radio access interfaces.
5. IEEE 802.3: Telecommunications and information exchange between systems – Local and metropolitan area networks;
6. ISO 8877: Telecommunications and information exchange between systems - Interface connector and contact assignments for ISDN Basic Access Interface located at reference points S and T;
7. CENELEC Report/ETSI Guide:R0BT-002/EG 201 212 - Electrical Safety: Classification of interfaces for equipment to be connected to Telecommunications Networks;
8. ETSI ES 201 488: Access and Terminals (AT); Data Over Cable Systems;
9. EN 300 429 - Digital Video Broadcasting (DVB); Framing structure, channel coding and modulation for cable systems;
10. ETSI ES 200 800 - Digital Video Broadcasting (DVB); DVB interaction channel for Cable TV distribution systems (CATV);
11. EN 300 339: Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Обща електромагнитна съвместимост (EMC) за радиокомуникационни съоръжения;
12. EN 60065: Звукова, видео- и подобна електронна апаратура. Изисквания за безопастност.

III. Дефиниции

Network termination point (NTP): Физическа точка, в която на абоната е предоставен достъп до обществената далекосъобщителна мрежа на оператора.
Интерфейс: Физическа точка на свързване, в която на абоната е предоставен достъп до далекосъобщителната мрежа на оператора. Това е физическото представяне на Network Termination Point (NTP).
UTP - Unshielded twisted pair.
FEC - Forward error correction.
MPEG - Moving Picture Experts Group.
RF - Radio Frequency (Радио честота).

IV. Описание

1. Network Termination Point.
Свързването става посредством балансирана 100 Оhm усукана двойка, терминирана с RJ45 конектор. Битовата скорост на линията може да бъде 10 или 100Мbit/s. Конекторите трябва да са свързани към Network Terminating and Test Apparatus (NTTA) / Network Terminating Equipment, като се има в предвид затихването. Детайлно описание на конектора е показано по-долу.
2. Ethernet интерфейс за достъп до IP базирани услуги по кабел.
Ethernet интерфейсът покрива група мрежови приложения, която се основава на стандартизирания мрежов стандарт, дефиниран в IEEE 802.3 и публикуван от Institute of Electronic and Engineers.
В качеството си на NTP (Network Termination Point), този интерфейс се използва за свързване на клиентското устройство, чрез което крайният потребител получава достъп до всички IP базирани услуги, предоставяни в мрежата на РУТИЛ.
Физическият интерфейс отговаря на стандартите IEEE 802.3j (10BASE-T) и IEEE 802.3u (100BASE-TX).
Физическият интерфейс използва конектор RJ45 отговарящ на стандарта TIA/EIA-568-B.

Тип на интерфейса 10BaseT 100BaseT 1000BaseT
Скорост на данните (Mbps) 10 10/100 10/100/1000
Тип на преносната среда UTP Cat3 UTP Cat3 UTP Cat5e
Конектор ISO 8877 (RJ-45) ISO 8877 (RJ-45) ISO 8877 (RJ-45)

Схема на конектор RJ-45

Протоколите от второ ниво на OSI отговарят на стандартите: Ethernet Version 2, IEEE 802.3, IEEE 802.2, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p
Протоколите от трето ниво на OSI отговарят на стандартите: Internet Protocol Version 4 (IPv4) дефиниран в IETF RFC 791.

3. Интерфейс за достъп до IP базирани услуги по безжичен способ.
Осъществява се в лицензионно свободните обхвати от 2400 – 2483,5 (2.4GHz) и (5150 – 5350 ; 5470 – 5725) (5GHz) по стандартите 802.11g и 802.11a.

802.11g
• метод за достъп до средата за разпространение: CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)
• честотен диапазон: 2.4GHz
• честотна лента: 20 MHz
• тип на модулацията: DSSS (Direct-Sequence Spread Spectrum) или OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
• максимална скорост на трансфер на данните: 54 Mbit/s

802.11a
• метод за достъп до средата за разпространение: CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)
• честотен диапазон: 5GHz
• честотна лента: 20 MHz
• тип на модулацията: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
• максимална скорост на трансфер на данните: 54 Mbit/s

V. Предоставяни услуги

Чрез така описаните интерфейси се предоставя услугата "Достъп до интернет" по кабелен и безжичен способ.

VI. Допълнителна информация

Версия на документа: 1.1
Дата на последната актуализация: 05.10.2010
Автор: Димитър Димитров
За по-нататъшна информация относно този документ: Димитър Димитров
Рутил ООД
ул.Алеко Константинов 24
Варна, 9000
e-mail: office@rutil.net